EN


Michał Jakubowski

BIO

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kontynuuje karierę naukową w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą odszkodowania i zadośćuczynienia dla podmiotów pokrzywdzonych przestępstwem. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego.

Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Kancelarii Radcy Prawnego i administracji samorządowej.

Prywatnie uprawia taniec towarzyski i grywa w brydża.

SPECJALIZACJA

Prawo karne
Prawo budowlane
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Odszkodowania

JĘZYKI OBCE

Angielski

CZŁONKOSTWO

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

KONTAKT

m.jakubowski[at]jwms.pl