Interpretacja przed przekształceniem

On 02/03/2018 by admin in Blog

Indywidualna interpretacja podatkowa jest ważnym narzędziem dla przedsiębiorcy. Standardowo chroni ona wyłącznie wnioskodawcę (a więc np. nie drugą stronę umowy lub inną osobę w podobnej sytuacji).

Ordynacja podatkowa dopuszcza również uzyskanie interpretacji przez osobę która planuje utworzyć spółkę kapitałową – taka interpretacja chroni również wskazaną spółkę.

Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy – sukcesja prawna i podatkowa

Pomimo tego, że przepisy o przekształceniu przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę kapitałową (np. spółkę z o.o.) powstały by taka transformacja powodowała jak najmniej problemów administracyjnych (co do zasady na spółkę przechodzą np. wszelkie decyzje, koncesje itd.), to jednak i tak powstają pewne problemy podatkowe.

Wynikają ona chociażby ze zmiany NIP i REGON. Uzyskanie interpretacji może więc być bardzo przydatne.

Walka z urzędem skarbowym

Pewien przedsiębiorca zamierzając dokonać przekształcenia zwrócił się więc o udzielenie mu interpretacji podatkowej, która miałaby mieć zastosowanie do spółki po przekształceniu.

Okazało się jednak , że Minister Finansów (a właściwie działający w jego imieniu Dyrektor Izby Skarbowej) uznał, że przedsiębiorcy, który zamierza dokonać przekształcenia nie można uznać za „planującego utworzenie spółki”.

Czemu? Zdaniem organu użyte w przepisie słowo „utworzenie” nie obejmuje przekształcenia.

Czy ma to jakikolwiek sens? Żaden. Jedynym uzasadnieniem, jakie przychodzi do głowy jest „utrudnianie żeby utrudniać”.

Trzeba tu podkreślić – organ nie wydał negatywnej interpretacji stwierdzając, że ma inne zdanie odnośnie zadanego przez podatnika pytania. Organ odmówił jej wydania stwierdzając, że wnioskodawca w ogóle nie ma prawa uzyskać odpowiedzi na swoje pytanie, nawet negatywnej.

Walka przed sadem

Przedsiębiorca postanowił się nie poddawać. Złożył skargę do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny oczywiście uznał, że wnioskodawca miał prawo uzyskać interpretację.

Co zrobił organ? Złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego! Ponownie – spór nie toczył się o to, czy stanowisko podatnika było słuszne czy nie, ale o to, czy podatnik ma w ogóle prawo zadać pytanie w swojej sytuacji.

Jaki był wynik? NSA oczywiście oddalił skargę kasacyjną skarbówki (orzekł na korzyść podatnika), a organ miał obowiązek wydać interpretację. Całość postępowania trwała dwa lata, pochłonęło ono koszty, a wnioskodawca jako zwrot wydatków na reprezentację prawną otrzymał jedynie zryczałtowane kwoty mające się nijak do cen rynkowych usług, które były mu konieczne. Urzędnicy z pewnością mogli pogratulować sobie świetnie wykonanej pracy dającej wartość społeczeństwu.

Co dalej?

Na szczęście obecnie prawo do uzyskania interpretacji podatkowej na potrzeby przekształcenia działalności nie budzi już kontrowersji i Krajowa Informacja Skarbowa takie interpretacje wydaje.

Jest to duża pomoc dla podatników, którym uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej przed przekształceniem może pomóc rozstrzygnąć problemy z takimi kwestiami jak:

– prawo do korekty faktur otrzymanych przed przekształceniem,

– prawo do korekty faktur otrzymanych po przekształceniu, w szczególności możliwość zastosowania w tym celu not korygujących,

– prawo do korygowania faktur wystawionych przed przekształceniem np. w przypadku udzielenia rabatu klientowi po przekształceniu,

– prawo do korzystania ze zwolnienia podatkowego wynikającego z prowadzenia działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej po przekształceniu w spółkę.

Generalnie organy wydają raczej pozytywne interpretacje podatkowe. Jednakże biorąc pod uwagę, że często przy okazji przeprowadzania przekształceń zdarza nam się spotkać z urzędnikami, którzy w ogóle nie słyszeli o tej instytucji, a wręcz uparcie twierdzą, że „czegoś takiego nie ma”, zdecydowanie należy rekomendować uzyskanie interpretacji przynajmniej odnośnie najbardziej istotnych kwestii (takich jak np. prawa do korzystania zwolnienia z opodatkowania w związku z prowadzeniem działalności w specjalnej strefie ekonomicznej).

Autor: radca prawny Jan Marczyński j.marczynski@jwms.pl, telefon +48 608 528 772