Wspólnik JWMS panelistą na konferencji w Ministerstwie Rozwoju

On 28/11/2017 by admin in News

Partner JWMS – r.pr. dr Marcin Mazgaj – będzie jednym z panelistów podczas konferencji pt. “Prosta spółka akcyjna – nowa spółka dla innowacyjnego biznesu” organizowanej w dniu 29 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju. Szczegółowa agenda tego wydarzenia dostępna jest na stronach Ministerstwa pod adresem: https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/prosta-spolka-akcyjna-nowa-spolka-dla-innowacyjnego-biznesu-konferencja/

Dr Mazgaj jest członkiem powołanego przez Ministra Rozwoju eksperckiego Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną. W trakcie wyżej wspomnianej konferencji zaprezentowane zostaną m.in. efekty dotychczasowych prac Zespołu.