Skutki niedopełnienia obowiązku meldunkowego

On 06/02/2017 by admin in Blog

Od 1 stycznia 2013 r. niespełnienie obowiązku meldunkowego nie grozi już karą grzywny. Większość urzędów jest obecnie zainteresowana miejscem faktycznego zamieszkania, toteż na przykład ze strony urzędu skarbowego nic nam nie grozi (o ile zgłosimy nowy adres faktycznego zamieszkania).

Niestety, zaniedbanie kwestii zameldowania lub wymeldowania się może jednak mieć negatywne konsekwencje. Przykładowo, sąd może uznać, że w braku innych dowodów, brak zmiany meldunku oznacza dalsze zamieszkiwanie pod adresem zameldowania, a to może mieć konsekwencje np. w sporach z właścicielem lokalu o czynsz (w tym z gminą).

Oczywiście wyprowadzkę może udać się udowodnić za pomocą np. zeznań świadków. Natomiast niedopełnienie obowiązku meldunkowego mimo wygrania sprawy może doprowadzić do uznania przez sąd, że do wszczęcia procesu doszło z naszej winy. W konsekwencji sąd może nie przyznać kosztów poniesionych na prawnika (kosztów zastępstwa).

Brak jest jednoznacznej podstawy prawnej, która uzasadniałyby taką decyzję sądu akurat w przypadku braku wymeldowania, ale sądom zdarza się uznać takie zaniedbanie lokatora za szczególnie uzasadnioną okoliczność uzasadniającą nieprzyznanie kosztów zastępstwa (lub przyznanie ich tylko w części).

autorzy: Jan Marczyński, radca prawny, Mateusz Sabat, aplikant radcowski

kontakt: Jan Marczyński, +48 608 528 772, j.marczynski@jwms.pl