Podatek u źródła w przypadku twórców

On 14/07/2017 by admin in Blog

Zarówno zbywanie lub licencjonowanie utworów do innych krajów, jak i nabywanie praw do nich z zagranicy, ma określone skutki podatkowe. Warto przeanalizować je przed rozpoczęciem współpracy i ewentualnie odpowiednio dostosować do nich treść umowy.

Obecnie coraz więcej twórców działa międzynarodowo – współpracuje na stałe z firmami działającymi w innych państwach, sprzedaje prawa do swoich utworów zagranicznym wydawcom lub samodzielnie prowadzi dystrybucję wyników swojej pracy do odbiorców na całym świecie.

W takich przypadkach często pojawia się problem opodatkowania dochodu takiego twórcy.

Ogólną zasadą jest, że podatek płaci się tam, gdzie się mieszka, ewentualnie gdzie prowadzi się działalność przynoszącą dochód. To oczywiście duże uproszczenie, istotne jest jednak przede wszystkim to, że miejsce faktycznego zamieszkania lub prowadzenia działalności jest ważniejsze, niż np. miejsce formalnej rejestracji tej działalności.

Z drugiej strony państwa chcą zabezpieczać się przed wypływaniem z nich pieniędzy, a opłaty za wszelkie niematerialne wartości lub usługi są szczególnie kuszącą formą dokonywania takich transferów. Stąd wiele państw wprowadza tzw. podatek u źródła, a więc podatek dochodowy od dochodu pochodzącego z danego państwa, osiąganego przez podmiot działający w innym kraju.

W praktyce jego zapłata wygląda tak, że podmiot mający siedzibę np. w Chorwacji, wypłacający pieniądze (np. wynagrodzenie z tytułu licencji) osobie mieszkającej w Polsce, sam odprowadza podatek do fiskusa Chorwacji, a do Polski przelewa odpowiednio obniżone wynagrodzenie. Działa to więcej podobnie, jak przy wypłacie pensji przez pracodawcę, kiedy to pracodawca, jako płatnik, odprowadza odpowiednie kwoty podatku za pracownika.

Oprócz opłat związanych z prawami własności intelektualnej opodatkowane w ten sposób często są dochody z działalności doradczej, dywidendy lub odsetki.

W naszej praktyce spotkaliśmy się z opisywanym problemem m.in. na przykładzie licencji na prawa do gry komputerowej oraz prawa do gry planszowej (w tych wypadkach chodziło o twórców polskich otrzymujących wynagrodzenie z innego kraju), a także nabywania licencji z zagranicy oraz uiszczanie płatności za usługi consultingowe.

Twórca polski powinien uzyskać informacje od swojego kontrahenta odnośnie tego, czy w jego kraju w ogóle pobierany jest podatek u źródła. Jeżeli tak, to konieczne jest zweryfikowanie, czy wysokość tego podatku modyfikowana jest stosowną umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy Polską a państwem, z którego wypłacane będą środki. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania często ograniczają maksymalną dopuszczalną stawkę podatku u źródła np. do 5% lub 10%.

Twórca powinien zadbać o to, że jeżeli podatek u źródła zostanie pobrany, to otrzyma on potwierdzenie tego faktu. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zazwyczaj przewidują możliwość odpowiedniego rozliczenia podatku zapłaconego zagranicą (przy czym istnieją różne modele tego rozliczenia, w zależności od konkretnej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania). Urząd skarbowy w Polsce będzie jednak żądał dowodu na taką okoliczność, a ten w praktyce najłatwiej dostarczyć może podmiot, który wypłacał wynagrodzenie, ponieważ również to on uiszczał podatek.

Istotne jest, że konkretne stawki podatku różnić się będą w zależności od konfiguracji krajów, pomiędzy którymi przelewane są pieniądze.

Ważna jest również, że sytuacja wygląda inaczej w przypadku gdyby zapłata związana była z działalnością gospodarcza prowadzoną przez twórcę (np. nie byłby to freelancer, a studio graficzne – nawet prowadzone w ramach działalności gospodarczej). Wynika to z faktu, że opodatkowanie tzw. „zysków przedsiębiorstw” (a więc dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej) jest w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania uregulowane odrębnie od dochodów z tytułu praw autorskich (określanych jako „należności licencyjne”).

Odrębnie omówimy jeszcze problemy stojące po stronie podmiotu wypłacającego należności (a więc przykładowo polskiej spółki wypłacającej podmiotowi z Wielkiej Brytanii wynagrodzenie z tytułu licencji).

autor: Jan Marczyński, radca prawny

kontakt: Jan Marczyński, +48 608 528 772, j.marczynski@jwms.pl