Podatek u źródła – problem z kontrahentem zagranicznym

On 13/02/2018 by admin in Blog

Jakiś czas temu Ministerstwo Finansów ogłosiło informację dotyczącą optymalizacji podatkowej poprzez spółki zagraniczne.

Ogólnie można docenić takie działania, które stanowią przeciwwagę dla marketingu masy firm oferujących usługi w zakresie takiej optymalizacji.

Co istotne, występowanie na rynku podmiotów mających „sztuczne” siedziby np. w Wielkiej Brytanii, powoduje ryzyko także dla ich kontrahentów.

Pisaliśmy już na naszym blogu o podatku u źródła. Warto jednak to powtórzyć – podatek u źródła to podatek, jaki płaci się w Polsce, gdy zagraniczny podmiot z Polski otrzymuje zapłatę za określone usługi.

Podatek u źródła dotyczy np. wynagrodzenia za nabycie praw autorskich, licencję lub usługi doradcze. Stawka podatku u źródła wynosi w większości przypadków 20%.

Istotne jest to kto odprowadza podatek u źródła. Robi to podmiot wypłacający pieniądze zagranicznemu podmiotowi. Przykładowo, podatek u źródła zapłaci polska spółka, która z innego kraju nabywa prawa autorskie do strony internetowej.

Podatku nie trzeba płacić, gdy:

  • wynagrodzenie przelewane jest przedsiębiorcom z UE (pod określonymi warunkami);
  • gdy wynika to z umowy o unikanie podwójnego opodatkowania.

Wymóg certyfikatu rezydencji podatkowej

Wyjątki od obowiązku zapłaty podatku u źródła zastosować można jedynie, jeżeli dysponuje się certyfikatem rezydencji podatkowej.

Co istotne, aby uniknąć obowiązku opłaty podatku u źródła konieczny jest oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej.

Trzeba więc upewnić się wcześniej, że taki certyfikat się otrzyma. Inaczej może powstać spór pomiędzy stronami transakcji. Powstanie pytanie – jeżeli zgodnie z umową polski przedsiębiorca ma np. zapłacić 100.000 zł, to czy może zapłacić klientowi 80.000 zł, twierdząc, ze 20.000,00 zł odprowadził do urzędu skarbowego?

Czy może jednak zagraniczny kontrahent będzie mógł domagać się tez tych 20.000,00 zł powołując się np. na zawarte w umowie określenia „netto”.

Czy zapłata ta podatku będzie usprawiedliwiać niezapłacenie części należności? Do problemów z tym związanych dochodzi często wątpliwość co do właściwego prawa i właściwości sądu.

Stąd bardzo istotne jest by upewnić się, czy firma zagraniczna od której kupujemy np. oprogramowanie lub projekt strony internetowej dostarczy nam certyfikat rezydencji.

Należy pamiętać, że jeżeli kontrahent stosował optymalizację podatkową np. poprzez założenie spółki w Wielkiej Brytanii, to organy podatkowe nie mogąc wyciągnąć konsekwencji od niego, chętnie zwrócą się do jego klientów w Polsce.

autor: Jan Marczyński, radca prawny

kontakt: Jan Marczyński, +48 608 528 772, j.marczynski@jwms.pl