Odszkodowanie za opóźniony lot

On 23/03/2017 by admin in Blog

Wielu z czytelników naszego bloga doświadczyło zapewne sytuacji, w której ich lot (często na przykład na wymarzone wakacje) został opóźniony o kilka godzin. Jednak niewiele osób wie, że w takiej sytuacji pasażer ma prawo do odszkodowania za opóźnienie lotu, który miał miejsce na terytorium któregokolwiek z państw członkowskich UE.

Wynika to z faktu, że odpowiednio duże opóźnienie traktowane jest jak odwołanie lotu, a zatem na podstawie przepisów unijnych pasażer może dochodzić odszkodowania w wysokości co najmniej 250 euro. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od długości lotu.

W razie opóźnienia lotu należy zwrócić się do przewoźnika z żądaniem wypłaty odszkodowania. W razie braku wypłaty należnej pasażerowi kwoty należy zwrócić się ze stosowną skargą do urzędu lotniczego właściwego dla państwa członkowskiego UE z którego terytorium miał odbyć się lot.

Czasem udaje się łatwo uzyskać odszkodowanie – wystarczy wezwanie na piśmie, przy czym przewoźnik może próbować trochę przedłużyć sprawę żądając np. potwierdzenia ponownie numeru rachunku bankowego, ale ostatecznie zapłaci.

Z doświadczenia wiemy jednak, że zdarza się również, że przewoźnik broni się, odmawia wypłaty czy też na różne sposoby przedłuża sztucznie procedurę, np. wysyłając maile zapewniające o chęci dokonania zapłaty, za każdym razem jednak żądając jakiejś drobnej informacji, logowania do systemu czy też innych czynności. Linie lotnicze mają nadzieję, że takimi przeszkodami zniechęcą do dalszego działania.

A przedłużenie postępowania jest dla linii lotniczej korzystne – roszczenia o odszkodowanie za opóźniony lot przedawniają się po roku od wystąpienia takiego pechowego zdarzenia. Łatwo więc na etapie wymiany pism z samą linią lotniczą ten termin przegapić.

autor: Jan Marczyński, radca prawny

kontakt: Jan Marczyński, +48 608 528 772, j.marczynski@jwms.pl