Moment rozpoczęcia pracy

On 19/06/2017 by admin in Blog

Rozpoczynanie współpracy z pracownikiem często trwa dość długo. W szczególności dotyczy to branż, w których to pracodawcy walczą o pracownika oraz sytuacji, gdy podjęcie pracy wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania, a nawet sprowadzeniem się do Polski.

W szczególności w przypadku obcokrajowców potrzebujących pozwolenia na pracę, okres ten może znacząco się wydłużyć, ze względu na kwestie formalne.

Istotne jest więc, by prawidłowo określić w umowie o pracę moment rozpoczęcia pracy – jeżeli nie jest on wyraźnie oznaczony, to jest nim dzień podpisania umowy. Ważne jest, by uważać, aby dzień wskazany w umowie o pracę nie minął, jeżeli pracownik nie może jeszcze podjąć pracy (np. nie przeprowadził się jeszcze do miejsca pracy). Istotne jest to, że nie można uznać, że stosunek pracy rozpoczyna się dopiero z przystąpieniem do wykonywania pracy.

Nawet gdyby uznać, że pracownikowi, który nie stawia się do pracy, mimo tego, że nadszedł termin jej rozpoczęcia, nie należy się wynagrodzenie, to problemem będzie określenie terminu biegu stażu pracy. Może się okazać na przykład, że minie znacząca część dopuszczalnego czasu kresu próbnego, a pozostały czas będzie zbyt krótki, by prawidłowo zweryfikować umiejętności pracownika. Od daty wskazanej w umowie o pracę biegną też m.in. terminy dopuszczalnych okresów umów na czas określony.

Z powyższych powodów faktyczne rozpoczęcie pracy przez pracownika dopiero jakiś czas po terminie wskazanym w umowie o pracę może powodować niepotrzebne problemy i niejasności.

Trzeba więc pamiętać, by z uwagą określać w umowie o pracę dzień jej rozpoczęcia, jeżeli umowa podpisywana jest zanim jeszcze pracownik będzie całkowicie gotowy do podjęcia pracy.

autor: Jan Marczyński, radca prawny

kontakt: Jan Marczyński, +48 608 528 772, j.marczynski@jwms.pl