PL

Prawo karne gospodarcze

Kara jest nieuchronną konsekwencją popełnionego przestępstwa. W  czasach, kiedy wszelkie sfery aktywności gospodarczej są sankcjonowane za pomocą norm prawa karnego, gdy margines między dozwolonym ryzykiem gospodarczym a karalną niegospodarnością staje się coraz mniejszy, nasze usługi mogą okazać się bezcenne.
Dokonujemy kompleksowej oceny prawnokarnego ryzyka zamierzonych przedsięwzięć gospodarczych. W ramach konsultacji i opinii prawnych informujemy o możliwych sankcjach za przedsiębrane operacje rynkowe. Dzięki gruntownej wiedzy akademickiej oraz praktycznej z zakresu prawa karnego gospodarczego, wskazujemy pozbawiony ryzyka sposób postępowania w biznesie, gwarantujący bezpieczeństwo osobiste i majątkowe naszych Klientów.
W razie wszczęcia postępowania karnego zapewniamy reprezentację na wszystkich jego etapach. Od postępowania przygotowawczego, przez postępowanie sądowe, po postępowanie wykonawcze.
Organizujemy obronę podejrzanych bądź oskarżonych. Występujemy jako pełnomocnicy oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych, powodów cywilnych. Dbamy o to, aby prawa  pokrzywdzonych i ich najbliższych były respektowane. Zapewniamy najwyższy standard w zakresie ochrony informacji powierzonych w toku postępowania karnego.

Zaufanie naszych Klientów pozwala nam zwyciężać dla nich.

W ramach praktyki prawa karnego gospodarczego dokonujemy wszelkich  koniecznych czynności, w tym w szczególności przygotowujemy:

  • zawiadomienia  o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • prywatne akty oskarżenia,
  • środki zaskarżenia (zażalenia, apelacje bądź kasacje),
  • wnioski o naprawienie szkody w postępowaniu karnym,
  • pisma w postępowaniu karnym wykonawczym.