PL


Prawo upadłościowe

Nasi Klienci są odpowiedzialnymi przedsiębiorcami. Tak jak Oni, rozumiemy, że rozpoczęta w porę restrukturyzacja zadłużenia pozwala zachować zaufanie kontrahentów i chroni przed likwidacją w postępowaniu upadłościowym.

Opracowujemy i skutecznie przeprowadzamy projekty układów z wierzycielami naszych Klientów. Negocjujemy zasady restrukturyzacji długów. Inicjujemy postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Uzyskujemy niezbędną do przyjęcia układu większość głosów. Monitorujemy wykonanie układu i walczymy o jego utrzymanie przed sądem upadłościowym. Jeśli zaś likwidacji nie można uniknąć, to jej odpowiednio wczesne wszczęcie zachowuje nietkniętymi osobiste majątki członków zarządów upadłych przedsiębiorstw.

W postępowaniu upadłościowym reprezentujemy również wierzyciela. Wszczynamy postępowania upadłościowe i dokonujemy zgłoszenia wierzytelności. Zasiadamy za naszych Klientów w radzie wierzycieli.

Jesteśmy z naszymi Klientami na dobre i na złe, bo zaufanie zobowiązuje.

W ramach praktyki prawa upadłościowego m.in.:

 • przeprowadzamy audyty prawne pod kątem zaistnienia przesłanek ogłoszenia upadłości;
 • reprezentujemy Klientów wobec wierzycieli i przed sądem upadłościowym;
 • prowadzimy kompleksową obsługę prawną restrukturyzacji zadłużenia,w tym:
  – tworzymy projekty propozycji układowych;
  – negocjujemy warunki układu z wierzycielami Klienta;
  – uzyskujemy większość głosów niezbędnych do przyjęcia układu;
  -monitorujemy realizację układu;
 • reprezentujemy Klientów, będących członkami zarządów upadłych spółek kapitałowych, w sporach sądowych z wierzycielami tych spółek, chroniąc prywatne majątki tych Klientów;
 • reprezentujemy Klientów będących wierzycielami niewypłacalnych podmiotów gospodarczych, w tym:
  – inicjujemy postpowanie upadłościowe;
  – zgłaszamy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
  – reprezentujemy Klienta w radzie wierzycieli;
  – prowadzimy postępowania o zapłatę przeciwko członkom zarządów upadłych spółek;
  – składamy wnioski o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  – składamy wnioski o uchylenie układu, który nie jest realizowany przez upadłego.