Dziwna zmiana ustawy o CIT od 2018 r.

On 01/12/2017 by admin in Blog

W ostatnim czasie w prasie pojawiła się informacja o dziwnej zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z opublikowaną zmianą ustawy o CIT, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2018 r., osoba prawna (np. spółka) obejmująca udziały w innej spółce zobowiązana będzie zapłacić CIT.

Obecnie CIT w takim wypadku osoby prawne płacą, gdy udziały obejmowane są w zamian za wkład niepieniężny (z wyjątkiem sytuacji opisanych niżej). Od 1 stycznia opodatkowanie dotyczyłoby też objęcia udziałów lub akcji za wkład pieniężny.

Lektura ustawy zmieniającej wskazuje, że to dość głupia pomyłka legislacyjna. Chciano uporządkować ustawę, a niestety ją popsuto.

Obecnie są dwa przypadki, gdy objęcie udziałów jest nieopodatkowane:

  • gdy przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo
  • lub gdy jest nim komercjalizowalna własność intelektualna.

Wyłączenia te wynikały z dwóch osobnych przepisów. Dla porządku chciano umieścić je obok siebie.

Robiąc ten porządek popsuto jednak ustawę, usuwając cały fragment „w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część”.

Ponieważ usunięto zastrzeżenie, że przepis dotyczy tylko sytuacji, gdy jest wkład niepieniężny, to oznacza to, że opodatkowaniu podlegać będzie jakiekolwiek objęcie udziałów. Trudno zakładać, by zmiana ta była celowa, ponieważ analogicznej zmiany nie ma w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeżeli Parlament nie zdąży poprawić ustawy przed początkiem roku, to być może konieczne będzie wstrzymanie się z zakładaniem spółek przez jakiś (miejmy nadzieję, że krótki) czas.

autor: Jan Marczyński, radca prawny
kontakt: Jan Marczyński, +48 608 528 772, j.marczynski@jwms.pl