EN
Archive for May, 2016

Wspólnik JWMS prelegentem na międzynarodowej konferencji naukowej z zakresu prawa spółek

On 30/05/2016 by admin in News

Wspólnik JWMS – radca prawny dr Marcin Mazgaj – będzie jednym z prelegentów na międzynarodowej konferencji naukowej “Company Law Reform in Central and Eastern Europe: Legal Borrowing, Leapfrogging and Innovating for a Competitive Regulatory Environment”. Konferencja organizowana jest przez Centre for European Company Law we współpracy z Instytutem Allerhanda i odbędzie się w dniach 9-10 […]

Read More Post

JWMS rekrutuje

On 30/05/2016 by admin in News

Uprzejmie informujemy, że w związku z dynamicznym rozwojem w kancelarii uruchomiona została kolejna rekrutacja na stanowisko Prawnika asystującego. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań oraz oferty pracy zawarte są w ogłoszeniu dostępnym m.in. tutaj oraz w zakładce “Kariera“.

Read More Post

Na czym polega dozwolony użytek osobisty?

On 24/05/2016 by admin in Blog

Zasadą jest, że autor tworzący dane dzieło powinien otrzymać stosowne wynagrodzenie za korzystanie z niego. Ustawodawca jednak przewidział od tej zasady pewien wyjątek, wprowadzając instytucję dozwolonego użytku. Należy przy tym zaznaczyć, że instytucja ta nie ma charakteru nieograniczonego, przez co niemożliwe jest powoływanie się na nią w każdym wypadku.

Read More Post

JWMS partnerem konferencji naukowej z zakresu prawa spółek

On 19/05/2016 by admin in News

JWMS została sponsorem i partnerem merytorycznym Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej “Europejskie prawo spółek i prawo rynku kapitałowego”, organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ. Konferencja odbędzie się w dniu 21 maja 2016 r. w Krakowie (w budynku Collegium Śniadeckiego, na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego), a wykład wprowadzający wygłosi jeden ze wspólników […]

Read More Post

Co w świetle prawa jest utworem chronionym prawem autorskim?

On 13/05/2016 by admin in Blog

Udzielenie odpowiedzi na powyższe pytanie tylko na pozór może wydawać się proste. Katalog przejawów działalności twórczej na gruncie ustawy o prawach autorskich ma charakter otwarty. Z tego względu niemożliwe jest dokładne wyliczenie dzieł, które chronione będą prawnie. Każdy z przypadków wymagać bowiem będzie odrębnej analizy.

Read More Post

Kiedy wygasają autorskie prawa majątkowe?

On 09/05/2016 by admin in Blog

Prawa autorskie przewidują dwie odrębne i niezależne od siebie grupy uprawnień. Pierwszą z nich są autorskie prawa osobiste, drugą autorskie prawa majątkowe. Jedną z cech pozwalających na rozróżnienie tych dwóch kategorii uprawnień jest czas obowiązywania ochrony prawnej każdej z nich.

Read More Post

Czym jest prawo cytatu? Na jakich zasadach możemy z niego korzystać?

On 09/05/2016 by admin in Blog

Prawo cytatu jest szczególnym uprawnieniem, które zezwala na przytaczanie w tworzonym utworze fragmentów utworów już istniejących i wcześniej rozpowszechnionych. Ma ono rozbudowany charakter, gdyż dotyczy nie tylko utworów literackich, ale także utworów plastycznych i fotografii. Co więcej, warto zaznaczyć, że w przypadku drobnych utworów literackich możliwe jest także zacytowanie całego utworu, a nie tylko jego […]

Read More Post